Aktualności

Zapraszamy na koncert!

Zapraszamy


Zapraszamy na koncert 29.09.2019 o 16:00 w naszym kościele!

Nowy proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Istebnej

ks.Dariusz Madzia


Decyzją władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej nowym proboszczem Ewangelickiej parafii w Trójwsi został ks. Dariusz Madzia. W 2002 r. po ordynacji (wyświęceniu) na duchownego w kościele Piotra i Pawła w Wiśle objął stanowisko wikariusza parafii w Cieszynie. Po czterech latach służby został mianowany proboszczem parafii w Legnicy. W 2010 roku powrócił do pracy w parafii w Cieszynie, gdzie spędził kolejne 9 lat. Z dniem 1 marca br. objął naszą miejscową parafię.

Ks. Madzia pochodzi z Wisły, dzieciństwo i młode lata życia spędził w Malince. Z rodzinnego domu wyniósł zamiłowanie do Ziemi Cieszyńskiej oraz rodzimej przyrody. Podejmując studia teologiczne był już myśliwym przynależącym do Koła Łowieckiego „Jarząbek” w Wiśle. Te zainteresowania w służbie kościelnej przełożyły się na sprawowanie funkcji kapelana myśliwych wyznania ewangelickiego w Beskidzkim Okręgu Łowieckim.

W Cieszynie był członkiem Zarządu Towarzystwa Ewangelickiego w ostatniej kadencji w randze wiceprezesa. Sprawowana funkcja związana była przede wszystkim z prowadzeniem placówek oświatowych będących w zarządzie Towarzystwa.

Do Istebnej przybył wraz z małżonką Oliwią oraz dwójką dzieci.

Zmarł Ksiądz Alfred Staniek

Z żalem informujemy, że 1.11.2018r zmarł nasz proboszcz śp. ks. Alfred Staniek w wieku 52 lat. Pozostawił żonę i córkę.

ks.A.Staniek

Informacje ze strony luteranie.pl, które można należć TUTAJ:

"Ks. Alfred Krystian Staniek urodził się 29 lipca 1966 r. w Wodzisławiu Śląskim, jako syn Augustyna Stańka i Szarloty z d. Pilch. Konfirmowany został 11 maja 1980 r. w Wodzisławiu Śląskim przez ks. Marcina Lukasa. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do Technikum Samochodowego w Pszczynie.

W latach 1986-1992 studiował na Wydziale Teologii Ewangelickiej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Praktykę kościelną odbywał m.in. w parafiach ewangelickich w Wodzisławiu Śląskim, Bytomiu Miechowicach i Tarnowskich Górach. 25 czerwca 1992 r. zdał w Warszawie I egzamin kościelny „pro venia concionandi”.

O swojej decyzji pracy w Kościele tak pisał: „Wybór studiów teologicznych nie był przypadkowy. Wychowałem się w rodzinie ewangelickiej. Słowo Boże poznawałem od najmłodszych lat. Rodzice uczyli mnie modlić się, wspólnie czytaliśmy Biblię, uczęszczaliśmy na nabożeństwa. Kiedy pierwszy raz pojechałem na obóz młodzieżowy do Salmopola z uwagą obserwowałem pracę studentów teologii. Na następnych obozach starałem się brać czynny udział (poranne rozważania, prowadzenie grupy dyskusyjnych, śpiewu). Bardzo polubiłem pracę z młodzieżą. Po wakacjach włączyłem się do pracy w naszej parafii i coraz poważniej zacząłem myśleć o studiach teologicznych, a później o pracy w Kościele.”

Ks. Staniek został ordynowany 26 lipca 1992 r. w kościele w Mikołowie przez ówczesnego Biskupa Kościoła ks. Jana Szarka. W tym samym dniu ordynowani byli ks. Alfred Borski, ks. Tomasz Chudecki, ks. Adam Malina i ks. Henryk Reske.

Z dniem ordynacji ks. Staniek został mianowany wikariuszem diecezjalnym diecezji katowickiej. Następnie od 1 maja 1993 r. służył jako wikariusz w parafii w Świętochłowicach, a w latach 1996-1998 był jej proboszczem administratorem. Od września 1998 r. pracował w parafii w Wołczynie, a w latach 2002-2006 był proboszczem w Bytomiu Miechowicach. 23 lipca 2006 r. został wybrany proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Istebnej. Wprowadzenie w urząd proboszcza nastąpiło 26 sierpnia 2006 r.

W swojej służbie ks. Staniek był zawsze oddany Bogu i ludziom. Jego wielką pasją była muzyka, angażował się w działalność zespołu muzycznego „Chrystus Daje Nadzieję”, który w swoim repertuarze miał piosenki jego autorstwa."


Wieczór modlitwy i pożegnanie z Istebnej
obdędzie się w kościele EA w Istebnej we wtorek 6.11.2018 o godzinie 18:00

Nabożeństwo pogrzebowe
odbędzie się w środę 7.11.2018r w kościele EA w Wiśle Centrum o 13:00

Uroczystości pogrzebowe
odbędą się w czwartek 8.11.2018r na cmentarzu w Gierałcicach koło Wołczyna o 11:00.

Rodzina zmarłego prosi, aby zamiast wieńców i kwiatów składać ofiarę na Parafię Ewangelicko-Augsburską w Istebnej.

Konto bankowe parafii: Bank Spółdzielczy 64 8129 1014 2002 0000 0475 0001


Parafia w Istebnej


Chrystus Daje Nadzieję


Więcej relacji z wydarzeń w naszej parafii znajdziesz tu. Zapraszamy!

Zobacz

  • Kościół Luterański w Polsce
  • Gmina Istebna
  • Partnerska parafia z Heerde

Subskrybuj nasz kanał
z kazaniami na YouTube

Parafia EA Istebna
Parafia EA Istebna